alt

Advisering en coaching


Adviesprogramma Kick-cultuur:
Drivers voor succes

Overleg met topmanagement, meten eigen kicks,
analyseer het geheim van de kick.

Onderkennen winstpotentie van kick-cultuur:
a. creëren van intrinsieke beloning, versus extrinsieke beloning
b. creëren van hogere motivatie, gote competentie en productie
c. terugdringen ziekteverzuim en verloop
d. creëren van innovatie
e. goede reputatie

Instrumenten
Meten van sfeer, stemming en motivatie
Audit concrete frustratiemomenten
Scannen van kansen, mogelijkheden en draagvlak voor "anders"
Rapportage over bevindingen
Formuleren van Het Grote Waarom

Kick-teams formeren
Team- en Toekomstbouwen voor management
Werken aan delen en invulling van het grote Waarom
a. Toekomstthermometer
b. Dobbelen met kansen en bedreigingen (spel)
c. Ontdekken van The Core
d. Vormgeven van drivers


All-in traject 'Kick-cultuur'
De gulden snede

Je kunt een Kick-cultuur in je organisatie scheppen. Dat is een gezonde cultuur. Zelfs als je moet bezuinigen of reorganiseren. Je moet er wel moeite voor doen. De Kick-cultuur levert op: goede motivatie, dus goede productiviteit, minder ziekte verzuim, minder eisen voor hogere beloning, meer klanttevredenheid, goede reputatie. Dat is niet alleen leuk, dat is geld waard!

De economische effecten van ziekteverzuim in combinatie met de eisen die bezuinigingsoperaties stellen, hebben als neveneffecten gekregen: een dieper besef van de rek in menselijke productie en een grotere aandacht voor het verschijnsel stress. Met dat gegeven houd ik mij sinds mijn promotiestudie 'Het Loon van de Angst, de emotionele effecten van grensoverschrijdingen', mee bezig. Dankzij allerhande onderzoeksgegevens, vooral uit interviews met groepen risiconemers, kwam ik erachter dat men een gulden snede kan bereiken, als men de juiste uitdaging weet te vinden. Die uitdaging spreekt precies de grens van je kunnen, je talent, je bekwaamheden, je energie aan. De gulden snede is het intrinsieke loon dat je op zo'n moment krijgt. Het loopt op van relatief oppervlakkige sensaties als de kick, een prettige opwinding, via ervaring van beheersing, competentie en zelfvertrouwen, naar diepe beleving van identiteit, betekenis en 'zelfrealisering'.

Maar waar het mij nu vooral ook om gaat is wat er gebeurt als je de geschikte uitdaging niet vindt. Is zij te hoog voor je kunnen, dan ontstaat er spanning. Is zij systematisch te hoog, dan ontstaat er angst en stress. Het Peters Principle, dat zegt dat binnen organisaties een structurele tendens te bespeuren valt, waarin mensen gepromoveerd worden tot precies voorbij hun kunnen, levert een goede garantie voor stress op. Dit lijkt evenwel nog voorspelbaar. Wat men meestal veel opmerkelijker vindt is de uitkomst dat te lage uitdaging bij incidenteel voorkomen weliswaar verveling oproept, maar bij systematische aanbieding ook stress!

Onlangs werd deze bevinding in de literatuur bevestigd door de Zweedse onderzoeker Karasek, die als resultaat van een psychosociale ergonomiestudie aantrof, dat de kans op stress door zowel te hoge als te lage werklast wordt vergroot. Volgens hem hebben mensen die hun eigen werklast en eigen werktempo kunnen regelen het minst last van stress.

De gegevens zijn interessant voor personeelsmanagers, voor opleiders, voor human-recource development managers en voor iedereen die werkt. Zij helpen bij het voorkomen van ziekteverzuim. Zij zijn relevant voor motivatie en prestatie. Zij suggereren immers dat het gezondste werkklimaat zich kenmerkt door de ruimte waarin werknemers zelf mogen vaststellen wat zij het beste kunnen en hoe zij hun opperste bijdragen zouden kunnen realiseren. Dat is niet alleen (intrinsiek) lonend voor hen, maar vermoedelijk ook uitrekenbaar lonend voor de organisatie.

Management
Formuleren Grote Waarom
Kick delen
Effectief luisteren (Ransom aanpak)

HRM: talent sourcing
Anders kijken naar competenties
Anders aansturen op competenties
Organiseren van ruimte voor ontwikkeling
Organiseren van talent differentiatie teams
Bevorderen van idea Harvest Sessies

Organiseren Idea Harvest
Delen in het Grote Waarom
Training en coaching medewerkers
Talent testing en ontdekken persoonlijk Prikkel Profiel
Ruimte voor sessies.

Persoonlijke coaching De Kick

1. Smaak voor de kick te pakken krijgen
2. Ontdekken kicksmaak door eigen investering:
Ik kan fietsen, schaatsen, lezen!
3. Eigen kickdomein ontdekken
4. Ownership creëren van domein
5. Ontdekken wat domein doet voor je identiteit
6. Ontdekken welke diepere belofte achter de kick schuilgaat
7. Ontdekken hoe je de kickbeleving kunt verlengen
8. Ontwikkeling verbreden: Jezelf opnieuw uitvinden via andere domeinen
9. Ontdekkend hoe je de kickbeleving kunt delen met anderen of bezorgen aan anderen
10. Ontdekken hoe je door te leven zonder streven de kick kunt beleven.